§ 665 Lupa Tampereen Tilapalvelut Oy:lle tonttien 837-601-2-105 ja 837-601-2-24 käyttämiseen työmaa-alueina

Lataa  Kuuntele 

TRE:590/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

28.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pispalan haulitorni peruskorjataan. Tampereen Tilapalvelut Oy hakee lupaa käyttää haulitornin viereisiä kaupungin omistamia tontteja 837-601-2-105 ja 837-601-2-24 tornin osien säilyttämiseen kuljetuksia varten. Torni puretaan osiin ja osat kuljetetaan korjattaviksi, tai vaihtoehtoisesti koko torni korjataan tontilla.

Osa tornista myös peruskorjataan tonteilla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen Tilapalvelut Oy oikeutetaan Pispalan haulitornin peruskorjaamisen yhteydessä käyttämään kaupungin omistamia tontteja 837-601-2-105 ja 837-601-2-24 käytettäväksi työmaa-alueena ja tornin purettavien osien välivarastointiin, tai vaihtoehtoisesti koko torni voidaan korjata tontilla.

  1. Lupa on voimassa 1.4.–30.9.2020.
  2. Alueita ei saa käyttää muuhun kuin luvassa mainittuun tarkoitukseen.
  3. Työmaa-alue tulee aidata kaupungin katutilavalvonnan antaman katuluvan mukaisesti.
  4. Luvan saajan tulee ilmoittaa toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
  5. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  6. Alueet tulee tyhjentää ja ennallistaa alkuperäiseen kuntoonsa lupa-ajan päätyttyä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere