§ 461 Lupa Tampere-talo Oy:lle Sorsapuisto piknik -tapahtuman järjestämiseen Sorsapuistossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4084/10.00.04/2020

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampere-talo Oy hakee lupaa Sorsapuiston käyttöön piknik-konserttisarjan järjestämiseen ajalla 8.-12.7.2020. Haettava alue on merkitty liitekarttaan. Lava (13 m x 8 m) on merkitty karttaan punaisella. Nurmelle on tarkoitus sijoittaa pöytäryhmiä ja piknikvilttejä. Ravintola Tuhto myy etukäteen piknik-kasseja osallistujille, ja paikan päällä voi myös ostaa Tuhdon hampurilaisia.

Päätös

Tampere-talo Oy (Y-tunnus 0706363-7) oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista aluetta Sorsapuistossa ajalla 8.-12.7.2020 Sorsapuisto piknik -konserttisarjan järjestämiseen, seuraavin ehdoin:

 1. Tapahtumasta tulee tehdä ilmoitus poliisille. Luvan saajan tulee toimittaa tapahtumien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat poliisille sekä pelastusviranomaiselle.
 2. Luvan saaja voi aloittaa tapahtuman valmistelut puistossa maanantaina 6.7. Luvan saajan tulee sopia puistoon etukäteiskatselmus kaupungin kanssa ennen rakentamista. Yhteyshenkilö on Tampereen Infra Oy:n työmaapäällikkö Titta Holmala-Kylmäkoski, puh. 040 8064218 tai etunimi.sukunimi(a)tampere.fi Katselmuksessa sovitaan mm. huoltoajojen reitit ja käydään läpi suunnitelma rakenteiden ja toimintojen sijoituspaikoista.
 3. Tapahtuma-alueen rajaaminen tulee tehdä siisteillä aidoilla. Alueelle tulee mahdollisuuksien mukaan sallia pääsy päivittäin ennen tapahtuman alkamista, esim. klo 14.00 asti, ja vapauttaa se yleiseen käyttöön ohjelman päätyttyä klo 21.00 jälkeen. Tapahtuma-aluetta ympäröivät puistokäytävät tulee pitää vapaina.
 4. Ohjelma-ajat ovat päivittäin ke-su klo 16.00-21.00, ja musiikkiesityksiä on klo 17.00-21.00 välisenä aikana. Luvan saajan tulee selvittää, tuleeko musiikkiesityksille hankkia melulupa. Ympäristönsuojelumääräyksissä ei edellytetä melulupaa, mikäli äänentoisto päättyy viimeistään kello 22.00. Ympäristönsuojelumääräyksissä edellytetään kuitenkin, että äänentoistosta ei saa aiheutua haittaa lähiympäristöön ja että naapureita tulee tarvittaessa tiedottaa tapahtumasta. Lisätiedot os. ymparistonsuojelu(a)tampere.fi
 5. Puistoon ei saa pysäköidä ajoneuvoja. Rakentamisen ja purkamisen aikainen huoltoajo on sallittu, samoin tapahtumapäivinä lyhytaikainen huoltoajo on sallittu. Kaikki huoltoajo tulee tehdä varoen ja niin hitaalla ajonopeudella että siitä ei aiheudu mitään vaaraa alueella liikkuville. 
 6. Tapahtumaan myydään pääsylippuja sen mukaan, mitä koronatilanteeseen liittyvät rajoitukset mahdollistavat (suunniteltu määrä on n. 1.000 pääsylippua/päivä). Poikkeustilanteeseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä esim. turvaväleihin ym. tulee noudattaa. Tapahtumassa on anniskelua. Anniskelutoiminnalle tulee saada aluehallintoviraston lupa.
 7. Tapahtuman sähkötyöt voi tilata Tampereen Vera Oy:ltä. Jos käyttöön riittää pelkästään puistossa sijaitsevat sähköpisteet, tulee niiden avaaminen sopia etukäteen kaupungin torivalvojan kanssa, Paavo Pesä/Janne Saksala, puh. 040 8063170 / 0500 839034 (arkisin klo 6.00–14.30) tai torivalvonta(a)tampere.fi
 8. Luvan saaja vastaa kaikesta tapahtumaan liittyvästä jätehuollosta, puhtaanapidosta ja siisteydestä tapahtuma-alueella ja sen vaikutusalueella, ja varaa alueelle riittävästi omia roska- ja jäteastioita. Luvan saajan tulee varautua huolehtimaan myös tapahtuma-alueen ulkopuolisista puiston roska-astioista, mikäli ne ylitäyttyvät tapahtuman johdosta. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa kaupungin ympäristönsuojeluun.  Luvan saaja huolehtii myös siitä, että osallistujille on tarjolla riittävästi wc-tiloja, lisätiedot os. terveydensuojelu(a)tampere.fi
 9. Tapahtuma-alue vaikutusalueineen tulee siivota irtoroskista kunkin tapahtumapäivän päätyttyä. Loppusiivous tulee tehdä sunnuntai-iltana 12.7. Kaikki rakenteet ym. tulee viedä alueelta viimeistään maanantaiaamun 13.7. aikana.
 10. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
 11. Luvan saaja vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja –lupien laiminlyömisestä.

 

Alueen käytöstä perittävä korvaus on 3.000 euroa + alv. Korvaus peritään laskulla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere