§ 410 Lupa Tampere-talo Oy:lle Tampere Filharmonian puistokonsertin järjestämiseen Sorsapuistossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4840/10.00.04/2022

Päätöspäivämäärä

21.6.2022

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali,​ puh. 050 517 7052,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö,​ asunto-​ ja kehityspäällikkö Auli Heinävä,​ puh. 040 800 7391,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampere-talo Oy hakee lupaa käyttää Sorsapuistoa Tampere Filharmonian puistokonsertin järjestämiseen 6.8.2022 klo 15.00 - 22.00. Tapahtumaan on ilmainen pääsy ja siihen arvioidaan saapuvan 10 000 osallistujaa. Suunnitelmakartta alueen käytöstä on luvan liitteenä.

Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja,​ kun kyse on maa-​ ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi,​ jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-​arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto-​ ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Tampere-talo Oy (Y-tunnus 0706363-7) oikeutetaan järjestämään Tampere Filharmonian puistokonsertti Sorsapuistossa la 6.8.2022 klo 15.00 - 22.00, seuraavin ehdoin:

  1. Tapahtumassa käytetään samoja rakenteita kuin edellisen päivän Sorsapuisto Live -konsertissa, joten erillistä rakentamisaikaa ei tarvita. Tapahtuma puretaan sunnuntain 7.8. aikana. Alueella tulee pitää loppukatselmus kaupungin kunnosapidon kanssa (Tampereen Infra Oy) maanantaina 8.8. Luvan saaja kutsuu katselmuksen koolle. 
  2. Luvan saajan tulee tehdä ilmoitus tapahtuman järjestämisestä poliisille sekä laatia turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat poliisille sekä pelastusviranomaiselle. Tapahtumassa tulee noudattaa mahdollisia koronaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä.
  3. Luvan saaja voi sijoittaa alueelle anniskelualueen, jossa on 1 000 asiakaspaikkaa. Anniskelutoiminnalle tulee saada aluehallintoviraston lupa. 
  4. Jos tapahtumassa käytetään puiston sähköpisteitä, tulee niiden käyttöön liittyvät asiat sopia kaupungin torivalvojan kanssa ennakkoon, Miko Kaivola / Paavo Pesä / Janne Saksala, puh. 0500 509755 / 040 8063170 / 0500 839034 (arkisin klo 7.00-14.30) tai torivalvonta(a)tampere.fi 
  5. Luvan saajan tulee selvittää, tuleeko tapahtumalle hankkia melulupa, lisätiedot os. ymparistonsuojelu(a)tampere.fi. Elintarvikkeiden myynnistä tulee tehdä ilmoitus kaupungin elintarvikevalvontaan, lisätiedot os. elintarvikevalvonta(a)tampere.fi
  6. Luvan saaja vastaa tapahtuman jätehuollosta,​ puhtaanapidosta ja siisteydestä alueella tapahtuman aikana sekä tapahtuman päätyttyä. Tapahtuma-​alue ja ympäröivä puistoalue tulee siivota roskista ohjelma-​ajan päätyttyä tai viimeistään seuraavana aamuna klo 9.00 mennessä. Käymälät ja kannelliset jätesäiliöt on mahdollista hakea pois viimeistään maanantaina 8.8. aamupäivän aikana, mihin asti niiden kunnossapito ja valvonta ovat luvan saajan vastuulla. Tapahtuman jätehuolto tulee suunnitella etukäteen kunnallisten jätehuoltomääräysten 43 § mukaisesti. Tapahtuman jätehuoltosuunnittelussa voi käyttää apuna lomaketta,​ joka löytyy kaupungin verkkosivuilta. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa kaupungin ympäristönsuojeluun. Lisätiedot: ymparistonsuojelu(a)tampere. fi. Alueelle tulee järjestää riittävä määrä käymälätiloja Valviran ohjeistuksen Dnro 8321/11.02.02.07/2011 mukaisesti. Myös muita hygieenisiin olosuhteisiin liittyviä ohjeita Valviran ohjeistuksessa tulee noudattaa. Lisätiedot: terveydensuojelu(a)tampere.fi 
  7. Puistoon ei ole lupa pysäköidä autoja, lyhytaikaista huoltoajoa lukuun ottamatta. Puistokäytävien sulkemisiin tulee hankkia katulupa kaupungin katutilavalvonnasta, lisätiedot os. katuluvat(a)tampere.fi
  8. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  9. Luvan saaja vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja –lupien laiminlyömisestä.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 900 euroa + alv 24 %. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö 

Organisaatiotieto

Tampere