§ 460 Lupa Teiskon Tahto Tassut ry:lle koiraharjoitusten järjestämiseen kaupungin omistamalla metsäalueella Teiskossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3225/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Päätöksen perustelut 

Teiskon Tahto Tassut ry hakee lupaa käyttää osaa kaupungin omistamasta metsäalueesta 837-721-1-29 koirien haku-, etsintä- ja jälkikoulutusten järjestämiseen. Suunniteltu harjoitusalue on n. 100 m x 300 m kokoinen, ja se sijiatsee Pehkusuontien päässä, Kaulamoinen- ja Rajalammi -järvien välissä. Harjoituksia on tarkoitus pitää 1-3 kertaa viikossa, ja yhden koulutuspäivän pituus on 4-6 tuntia. Koulutettavia koiria on päivän aikana 6-8, joista etsintäharjoitusta tekee aina yksi koira kerrallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Teisko Tahto Tassut ry oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista aluetta Teiskossa palveluskoirakoulutukseen, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 14.5.2020–13.5.2021.
  2. Lupa-alueelta on vuokrattu metsästysoikeuksia Etelä-Teiskon Metsästysseura ry:lle. Luvan saajan tulee sopia alueiden metsästyskauden aikaisesta käytöstä vuokralaisen kanssa.
  3. Toiminnassa tulee ottaa huomioon luonnoneläinten pesintäajat. Tarvittaessa pesintärauha tulee turvata välttämällä harjoittelua pesintäaikana.
  4. Luvan saaja voi pitää pelastustehtävään koulutettavaa tai pelastuskokeeseen osallistuvaa koiraa vapaana myös metsästyslain määräämänä koirien kiinnipitoaikana. Tämä edellyttää, että koira on täysin haltijansa/kouluttajansa hallittavissa ja välittömästi kytkettävissä. Koiran haltija/kouluttaja vastaa koiran mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
  5. Liitekarttaan on merkitty keltaisella arvokkaiksi luokiteltuja kasvi- ja luontokohteita. Niiden käyttöä tulee välttää.
  6. Harjoituksissa mahdollisesti käytettävät välineet yms. tulee kerätä ja viedä pois alueelta aina jokaisen tapahtumakerran jälkeen.
  7. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle osapuolelle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  8. Kaupungilla on perustellusta syystä (esim. alueen käyttötarpeen muuttuminen, lupaehtojen rikkominen tms.) oikeus keskeyttää lupa kesken lupa-ajan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere