§ 104 Lupa Turtolan Kaivin Oy:lle tontin 837-116-275-14 käyttämiseen tilapäisenä varastoalueena

Lataa  Kuuntele 

TRE:1271/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki uusii Pinninkatua. Töiden urakoitsijana toimii Turtolan Kaivin Oy. Turtolan Kaivin Oy hakee lupaa sijoittaa rakennustarvikkeiden ja -materiaalin yms. varastointialue Pinninkadun ja Vellamonkadun kulmauksessa sijaitsevalle kaupungin omistamalle tontille rakennustöiden ajaksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

 

Päätös

Turtolan Kaivin Oy (Y-tunnus 0933206-0) oikeutetaan käyttämään Vellamonkadun ja Pinninkadun kulmauksessa sijaitsevaa n. 500 m²:n kokoista tonttia 837-116-275-14 tilapäisenä työmaavarastoalueena, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 1.2.–31.8.2021.
  2. Tontille sijoitetaan kadun rakentamisessa tarvittavia rakennustarvikkeita yms. -materiaaleja. Tontin voi aidata. Lisäksi alueelle on lupa pysäköidä 4-5 kpl työntekijöiden henkilöautoja.
  3. Luvan saaja vastaa siitä, että käytettävä alue pidetään koko ajan yleisilmeeltään siistinä. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuun tarkoitukseen.
  4. Lupa-ajan päätyttyä alue tulee ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.
  5. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuva vahingot.
  6. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

 

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 400 euroa kuukaudessa (yht. 2 800 euroa lupa-ajalta). Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere