§ 119 Lupa YIT Suomi Oy:lle työmaa-alueiden sijoittamiseen määräajaksi Ranta-Tampellan alueelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:1407/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

22.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

YIT Suomi Oy rakentaa asuntoja Ranta-Tampellan alueella. Alueella on käynnissä paljon rakentamista ja on tarkoituksenmukaista, että työmaa-alueet voidaan vähenevän vapaan tilan myötä rajata tarkemmin käyttäjien tarpeisiin. YIT Suomi Oy hakee työmaa-aluekäyttöön 360 m²:n, 320 m²:n ja 153 m²:n kokoisia maa-alueita ajalle 15.1.2021–31.12.2022.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

YIT Suomi Oy oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaisia 360 m²:n, 320 m²:n ja 153 m²:n kokoisia maa-alueita Ranta-Tampellassa tilapäisinä työmaa-alueina, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 15.1.2021–31.12.2022.
  2. Alueille voidaan sijoittaa työmaakontteja, rakennustarvikkeita yms. ja alueet voi rajata siistillä aidalla.  
  3. Luvan saaja vastaa siitä, että käytettävät alueet pidetään koko ajan yleisilmeeltään siisteinä. Alueita ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuun tarkoitukseen. Alueilla ei saa säilyttää mitään sellaista, mistä voi aiheutua maapohjan pilaantumista.
  4. Lupa-ajan päätyttyä alueet tulee ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.
  5. Kaupungilla on perustellusta syystä oikeus päättää lupa kesken lupa-ajan, esim. jos lupaehtoja ei noudateta, tai jos kaupunki tarvitsee aluetta omaan käyttöönsä. Luvan päättämisessä noudatetaan tällöin vähintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.
  6. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  7. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Luvan saajan tulee olla yhteydessä kaupunkiin myös, jos alueiden käyttötarve päättyy ennen 31.12.2022, tai jos lupa-aikaa halutaan jatkaa.

 

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 670 euroa kuukaudessa, koko ajalta yhteensä 15 745 euroa. Korvaus peritään laskulla ja laskun merkkinä käytetään työnumeroa 24309.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere