§ 218 Lupa liikuteltavan saunan sijoittamiseen Tohloppijärven uimaranta-alueelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:1073/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tohlopin Uimaseura ry ylläpitää kaupungin talviuintipaikkaa Tohloppijärven uimarannalla. Uimaseura hakee kaupungilta lupaa sijoittaa rantaan kevytrakenteinen tynnyrisauna (2,4 m x 4,8 m) sekä puuvarasto/käymälätila. Saunaa ei liitetä vesi-, viemäri- eikä sähköverkkoon. Saunaa ei käytetä peseytymistilana. Kaupungin Liikuntapalvelut on antanut suostumuksen saunan ja varastokopin sijoittamiseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tohlopin Uimaseura ry oikeutetaan sijoittamaan 2,4 m x 4,8 m kokoinen siirrettävä sauna sekä noin 1,5 m x 2,5 m kokoinen käymälä/puuvarasto Tohloppijärven uimarannalle kaupungin liikuntapalveluiden kanssa sovituille paikoille, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 1.11.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Sauna toimii talviuintipaikan yhteydessä.
  2. Luvan saaja hankkii rakennelmille ja toiminnalle mahdollisesti tarvittavat muut luvat, mm. kaupungin rakennusvalvonnasta ja terveydensuojelusta sekä huolehtii mahdollisesti tarvittavan palotarkastuksen tilaamisesta.
  3. Saunan mahdolliselle kesäaikaiselle käytölle tulee saada suostumus kaupungin Liikuntapalveluilta. Jos saunaa ei käytetä kesällä, tulee se kuljettaa pois alueelta, tai hankkia Liikuntapalveluiden suostumus sen säilyttämiseen alueella.
  4. Luvan saaja vastaa siitä, että sauna, varasto ja niiden lähiympäristö pidetään jatkuvasti siistikuntoisina. Kiukaan tulipesän tuhkat tulee hävittää asianmukaisesti.
  5. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuihin tarkoituksiin.
  6. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  7. Kaupungilla on oikeus keskeyttää lupa ilman irtisanomisaikaa, mikäli lupaehtoja ei noudateta.
  8. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

Korvaus kaupungin omistamien alueiden käytöstä on 120 euroa vuodessa. Korvaus peritään vuosittain laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere