§ 127 Lupa tontin 837-090-8103-0001 (Kämmenniemi) käyttämiseen työmaa-alueena - Lännen Kiinteistöpalvelu Oy

Lataa  Kuuntele 

TRE:589/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lännen Kiinteistöpalvelu Oy hakee lupaa Kämmenniemessä sijaitsevan kaupungin omistaman tontin 837-090-8103-0001 käyttämiseen talven ajaksi. Tontille sijoitettaisiin hiekoitusmursketta noin 25 m² kokoiselle alueelle.

Päätös

Lännen Kiinteistöpalvelu Oy:llä on oikeus käyttää kaupungin omistamaa tonttia 837-090-8103-0001 Kämmenniemessä hiekoitusmurskeen sijoittamiseen, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa ajalla 1.12.2018- 30.4.2019.
  2. Käytettävä alue on n. 25 m² kokoinen.
  3. Sijoitettavan murskeen tulee olla puhdasta. 
  4. Luvan saajan tulee ennallistaa alue alkuperäiseen kuntoonsa lupa-ajan päätyttyä .
  5. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  6. Luvan saaja vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden lupaehtojen laiminlyömisestä.

 

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 40 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere