§ 128 Lupa tontin 837-312-5350-16 käyttämiseen koulutusalueena - Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Lataa  Kuuntele 

TRE:591/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Koivistonkylän toimipiste hakee lupaa kaupungin omistaman tontin käyttämiseen koulutusalueena. Tontti sijaitsee lähellä oppilaitosta os. Viinikankatu 77, ja sen kiinteistötunnus on 837-312-5350-16. Tonttia käytettäisiin rakennusalan opintojen käytännön harjoitteluun.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Koivistonkylän toimipiste oikeutetaan käyttämään kaupungin omistamaa tonttia 837-312-5350-16 os. Viinikankatu 77 koulutusalueena, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa kevät- ja syyslukukausina v. 2019 (7.1.-1.6.2019 ja n. 8.8.-20.12.2019).
  2. Tontilla voi tehdä pienimuotoisia rakentamiseen liittyviä harjoituksia, esim. pienet kaivaustyöt, pienten katosten yms. ja oppilastyönä tehtävien pienehköjen vaja- ym. rakennelmien rakentaminen. Tontilla voi myös varastoida hiekkaa perustusten ja salaojien teon harjoitteluun.
  3. Tontin käytöstä ei saa aiheutua kohtuutonta melu- tms. haittaa naapurustoon ja käytön tulee rajoittua koulun opetustyön aikatauluihin.
  4. Tontilla ei saa pysäköidä ajoneuvoja.
  5. Lupa-ajan päätyttyä alue tulee tyhjentää ja ennallistaa alkuperäiseen kuntoonsa.
  6. Tontilla ei saa varastoida tai säilyttää mitään sellaista, josta maaperä voisi pilaantua, tai sellaista kalustoa ja rakenteita, joista voi aiheutua vaaraa ja vahinkoa alueella mahdollisesti liikkuville (esim. lapset). Kesäloman ajaksi alue tulee saattaa mahdollisimman siistiin kuntoon.
  7. Tontilla mahdollisesti säilytettävien työkalujen ym. kaluston valvonta on luvan saajan vastuulla. 
  8. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai kolmannelle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  9. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere