§ 102 Luvan myöntäminen Skanska Talonrakennus Oy:lle tontin 837-116-0275-0014 käyttämiselle

Lataa  Kuuntele 

TRE:8361/10.00.03/2016

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh 040 801 6776, etunimi.sukumi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh 0400 205 044, etunimi.sukumi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Skanska Talonrakennus Oy on aloittanut Technopolis Asemakeskus -nimisen rakennuksen rakentamistyöt ja heillä on tarve saada työntekijöilleen pysäköintialue läheltä kohdetta. Tampereen kaupunki omistaa hankkeen läheisyydessä rakentamattoman tontin 837-116-0275-0014. Alue on toiminut Tammelantorin torikauppiaiden torivaunujen yms. varikkopaikkana. Viime aikoina käyttö on ollut vähäistä. Torivaunujen säilytys on järjestettävissä torialueella tai tarvittaessa asiasta sovitaan erikseen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että rakentamaton tontti 837-116-0275-0014 soveltuisi tilapäiseen pysäköintikäyttöön. 

Päätös

Skanska Talonrakennus Oy oikeutetaan käyttämään tonttia 837-116-0275-0014 tilapäisenä pysäköintialueena seuraavin ehdoin:

Sopimus on voimassa 1.2.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksessa on 1 (yhden) kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika.

Pysäköinti on sallittu vain Skanska Talonrakennus Oy:n erityisluvalla, joka tulee asettaa pysäköitävään ajoneuvoon. Lauantaisin ja sunnuntaisin alueella ei saa pysäköidä, koska tuolloin tontti on torikauppiaiden käytössä.

Pysäköinninvalvonnasta vastaa Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonta. Alueen aurauksesta vastaa kustannuksellaan Skanska Talonrakennus Oy.

Korvaus alueen käytöstä on 1 000,00 euroa kuukaudessa.

Korvaus on maksettava kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere