§ 372 Luvan myöntäminen Tampereen Pyrintö ry:lle Hämeenkyrössä sijaitsevien maa-alueiden käyttämiseen pyöräsuunnistuskilpailun järjestämiseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:2959/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Pyrintö ry:n suunnistusjaosto (TP) järjestää 23.6.2019 pyöräsuunnistuskilpailun Sasissa Hämeenkyrön kunnan alueella. Kilpailun keskuspaikkana on Ketunkivenkankaan vanha soranottoalue ja reitit kulkevat lähimaastoissa koskien mm. Tampereen kaupungin omistamia tiloja Varvari 108-415-1-37, Harjunpää 108-415-1-33 ja Hiekka-Pirjola 108-415-1-15 Hämeenkyrön kunnassa.

Tampereen Pyrintö ry anoo maankäyttölupaa Tampereen kaupungin omistamille maa-alueille sekä niillä kulkeville teille. Lupaa anotaan kilpailun ajaksi 23.6.2019 ja tätä ennen kilpailureittien suunnittelu- ja kartoitustarkoituksiin sekä kilpailunvalmisteluun. Kilpailuun odotetaan noin 150 kilpailijaa. Järjestelyissä huomioidaan, ettei tapahtumasta aiheudu haittaa tai vahinkoa ympäristölle. Lisäksi Tampereen Pyrintö ry pyytää maanomistajan lupaa käyttää ko. maastoa myöhemminkin pienimuotoisiin pyöräsuunnistusharjoituksiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki myöntää Tampereen Pyrintö ry:lle korvauksetta maanomistajan luvan pyöräsuunnistuskilpailun järjestämiseen 23.6.2019 ja tarvittaviin valmistelutehtäviin sekä käyttää alueita kilpailukeskuksena ja pysäköintialueena koskien Tampereen kaupungin omistamia tiloja Varvari 108-415-1-37, Harjunpää 108-415-1-33 ja Hiekka-Pirjola 108-415-1-15 Hämeenkyrön kunnassa. Mikäli tapahtuman järjestämiseksi tarvitaan viranomaislupia tai -ilmoituksia, vastaa niiden hakemisesta tapahtuman järjestäjä. Lisäksi Tampereen Pyrintö ry:lle myönnetään toistaiseksi voimassa oleva lupa käyttää ko. alueita pienimuotoisiin pyöräsuunnistusharjoituksiin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere