§ 272 Luvan myöntäminen Valkeakosken Haka ry:lle Pälkäneellä sijaitsevien maa-alueiden käyttämiseen suunnistuskilpailun järjestämiseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:2294/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

25.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valkeakosken Haka ry:n suunnistusjaosto (VaHa) järjestää 11.5.2019 kansallisen suunnistuskilpailun Mustikkavuoressa Pälkäneen kunnan alueella. Kilpailun keskuspaikkana (kilpailukeskus ja pysäköintialue) on Isokankaan vanha soranottoalue ja reitti kulkee Mustikkavuoren maastoissa koskien mm. Tampereen kaupungin omistamia tiloja Soramäki RN:o 3:35, Hietaharju RN:o 3:41 sekä Epaalansora RN:o 7:25 sekä Tausti-Sora RN:o 2:16 Pälkäneen kunnassa.

Valkeakosken Haka ry anoo maankäyttölupaa Tampereen kaupungin omistamille maa-alueille sekä niillä kulkeville teille. Lupaa anotaan kilpailun ajaksi 11.5.2019 klo ja tätä ennen kilpailureittien suunnittelu- ja kartoitustarkoituksiin sekä kilpailunvalmisteluun. Kilpailuun odotetaan noin 400 kilpailijaa. Järjestelyissä huomioidaan, ettei tapahtumasta aiheudu haittaa tai vahinkoa ympäristölle.

Päätös

Tampereen kaupunki myötää Valkeakosken Haka ry:lle korvauksetta maanomistajan luvan suunnistuskilpailun järjestämiseen 11.5.2019 ja tarvittaviin valmistelutehtäviin, sekä käyttää alueita kilpailukeskuksena ja pysäköintialueena koskien Tampereen kaupungin omistamia tiloja Soramäki 635-401-3-35, Hietaharju 635-401-3-41, Epaalansora 635-401-7-25 ja Tausti-Sora  635-435-2-16 Pälkäneen kuntaa. Mikäli tapahtuman järjestämiseksi tarvitaan viranomaislupia tai -ilmoituksia, vastaa niiden hakemisesta tapahtuman järjestäjä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere