§ 324 Luvan myöntäminen ammattimaiseen kalastukseen v.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:1376/14.03.02/2020

Päätöspäivämäärä

22.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* oikeutetaan kalastamaan Tampereen kaupungin omistamilla Näsijärven vesialueilla enintään 12 verkolla vuonna 2020 seuraavin ehdoin:

  1. Kalastettaessa on noudatettava Tampereen kaupungin ja Näsijärven kalatalousalueen kalastukselle asettamia sääntöjä ja ehtoja.
  2. Luvan saaja pitää kirjaa saaliistaan ja avustaa näytteiden hankinnassa sekä toimittaa seurantatulokset Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykselle ja Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle.
  3. Luvan saajalla tulee olla voimassaoleva todistus ammattikalastajarekisteriin kuulumisesta.
  4. Luvan saaja lunastaa kaupungilta vuosittain 60 euron ( + ALV kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan ) ammattikalastusluvan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere