§ 390 MRL 96 § mukaisen lunastustoimituksen hakeminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:529/02.06.00/2019

Päätöspäivämäärä

8.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslupaa 13.7.2018 päivätyllä hakemuksellaan koskien Sulkavuoren uuden jätevedenpuhdistamon maanalaisten viemäritunnelien rakentamista. Puhdistettu jätevesi siirretään Sulkavuoren puhdistamolta uutta kallioon louhittavaa purkutunnelia pitkin Vihilahteen, mistä se siirretään Pyhäjärven pohjaan asennettavaan purkuviemäriin ja siitä edelleen purkupaikkaan. Viemäritunnelia varten on olemassa kaksi lainvoimaista asemakaavaa nro:t 8611 ja 8612.  Maanalainen viemärilinja suoja-alueineen sijaitsee noin 50 kiinteistön alueella.

Maanmittauslaitos siirsi asian valtioneuvoston/ympäristöministeriön ratkaistavaksi. Ympäristöministeriö käsitteli hakemusta ja totesi, että hakemuksessa tarkoitettu alue on voimassa olevassa asemakaavoissa nro:t 8611 ja 8612 osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien maanalaisen rakentamisen alueeksi suojavyöhykkeineen (ma/sv-ET). Kunnalla on jätelain (445/2018) mukaan velvollisuus järjestää muun muassa asumisessa syntyneen jätteen sekä yhdyskuntajätteen jätehuolto. Tällä perusteella Ympäristöministeriö katsoi, että käyttöoikeuden lunastamisessa jätevesitunnelia varten, on sovellettava maankäyttö- rakennuslakia (MRL) 132/1999, jota sovelletaan kun lunastetaan asemakaavassa kunnan yleisiin tarpeisiin osoitettua aluetta. MRL:n mukaisissa lunastuksissa kunta toimii hakijana ja asianosaisena toimituksessa. Toimituksen käsittelee Maanmittauslaitos ja kaupungilla on oikeus saattaa lunastustoimitus vireille ilman lunastuslupaa. Tällä perusteella Ympäristöministeriö palautti Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle lunastuslupaa koskevan hakemuksen.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa on neuvoteltu, että kaupunki hakisi MRL 96 §:ssä tarkoitettua lunastusta ja yleistä tarvetta varten lunastettu käyttöoikeus luovutettaisiin myöhemmin toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on 25.4.2018 § 74 siirtänyt kiinteistöjohtajalle tai hänen määräämälleen toimivallan hakea niiden kiinteistötoimitusten vireillepanon, joissa kaupunki on asianosaisena lukuun ottamatta ympäristöministeriön tai valtioneuvoston lunastuslupaan perustuvia lunastustoimituksia.

Päätös

Tampereen kaupunki hakee MRL:n 96 §:ssä tarkoitettua lunastustoimitusta. Lunastuksella haetaan käyttöoikeutta asemakaavoissa nro:t 8611 ja 8612 osoitettuihin yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien maanalaisen rakentamisen alueisiin ja niihin liittyviin suojavyöhykkeisiin (ma/sv-ET).

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere