§ 440 Maa-alueiden vuokraaminen Mustavuori Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5330/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin liikunta-​ ja nuorisoyksikön toimeksiannosta tarjouksia rinnetoiminnan tuottamisesta vuosille 2019 -​ 2029. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan 24.4.2019 § 44 lainvoimaisen päätöksen mukaisesti sopimus rinnetoiminnan tuottamisesta Mustavuoren rinteisiin tehdään Mustavuori Oy:n (Y- tunnus 2919372-3) kanssa. Kaupungin ja Mustavuori Oy:n kesken tulee laatia maanvuokrasopimus, joka kattaa tarvittavat rinne- ja oheistoimintojen alueet.

Seuraaville Mustavuori Oy:lle vuokrattaville yhteensä 62680 m2 suuruisille alueille tulisi vahvistaa luovutusehdot maapolitiikan linjausten mukaisesti.

• 837-604-0001-0116-V0001 (19474 m2)

• 837-230-9903-0000-V0002 (25569 m2)

• 837-604-0001-0196-V0002 (17637 m2)

Ottaen huomioon alueiden pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan edellä mainituille vuokrattaville alueille tämänhetkiseksi vuosivuokraksi yhteensä 31 000 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1 591,38 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.7.2019 ja päättyisi 30.4.2029. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Seuraaville yhteensä 62680 m2 suuruisille alueille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 1 591,38 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 31 000 euroa), vuokra-ajaksi 1.7.2019- 30.4.2029 ja muut vuokraehdot tavanomaisiksi.

• 837-604-0001-0116-V0001 (19474 m2)

• 837-230-9903-0000-V0002 (25569 m2)

• 837-604-0001-0196-V0002 (17637 m2)

Alueet vuokrataan Mustavuori Oy:lle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere