§ 504 Maanalaisen pysäköintialueen vuokraaminen katualueelta 837-221-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:4693/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Tampereen Pahvitehtaan Aallokas -niminen yhtiö on pyytänyt noin 327,5 m²:n suuruisen maanalaisen pysäköintialueen vuokraamista yleiseltä alueelta Santalahden kaupunginosan katualueet 221K (837-221-9901-0).

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 786,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 39,94 euroa vuodessa (vuoden 2019 keski-indeksi 1968 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.9.2020 ja päättyisi 31.8.2050 ja muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Noin 327,5 m²:n suuruiselle maanalaiselle alueelle yleiseltä alueelta Santalahden katualueet 221K (837-221-9901-0) vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 39,94 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 786,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2050 sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Maanalainen alue vuokrataan Asunto Oy Tampereen Pahvitehtaan Aallokas- nimiselle yhtiölle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere