§ 571 Maanalaisen pysäköintialueen vuokraaminen Santalahden yleisiltä alueilta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5049/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

29.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                      

Päätöksen perustelut

A-Kruunu Oy on pyytänyt yhteensä noin 307 m²:n suuruisen maanalaisen pysäköintialueen vuokraamista yleiseltä alueelta Santalahden kaupunginosan kadut 221K (837-221-9901-0), liikennealueet 221L (837-221-9902-0) ja puistot 221P (837-221-9903-0).

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 737,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 37,45 euroa vuodessa (vuoden 2019 keski-indeksi 1968 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.11.2020 ja päättyisi 31.10.2080 ja muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Yhteensä noin 307 m²:n suuruiselle maanalaiselle alueelle yleiseltä alueelta Santalahden katualueet 221K (837-221-9901-0), liikennealueet 221L (837-221-9902-0) ja puistot 221P (837-221-9903-0) vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 37,45 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 737,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.10.2080 sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset

Maanalainen alue vuokrataan A-Kruunu Oy:lle.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere