§ 558 Maanomistajan suostumuksen antaminen Kiinteistö Oy Tampereen Hepolamminkatu 36:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5190/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Hepolamminkatu 36 -niminen yhtiö pyytää kaupungilta lupaa saada edelleen vuokrata hallinnoimaltaan tontilta Hervanta-7070-1 (837-65-7070-1) noin 45 m²:n suuruisen alueen Telia Towers Finland Oy:lle laitesuojan ja antennipylvään rakentamista varten.

Tonttia koskevan vuokrasopimuksen 4. ehdon mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä.

Maanomistajan suostumus voidaan antaa 1.9.2019 - 31.12.2023 eli siihen saakka, kun tontin Hervanta-7070-1 sopimus päättyy. Maanomistajan suostumusta voidaan jatkaa 1.1.2024 alkaen siihen saakka, kun tontin Hervanta-7070-1 vuokrasopimusta tullaan jatkamaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.        

Päätös

Tontin 837-65-7070-1 vuokralaiselle Kiinteistö Oy Tampereen Hepolamminkatu 36:lle myönnetään lupa edelleen vuokrata noin 45 m²:n suuruinen alue Telia Towers Finland Oy:lle laitesuojan ja antennipylvään rakentamista varten.

Maanomistajan suostumus on voimassa 1.9.2019 - 31.12.2023 eli siihen saakka, kun tontin Hervanta-7070-1 vuokrasopimus päättyy.

Maanomistajan suostumusta voidaan jatkaa 1.1.2024 alkaen siihen saakka, kun tontin Hervanta-7070-1 vuokrasopimusta jatketaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere