§ 179 Maanomistajan suostumuksen antaminen Leijonaverkot Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:756/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Päätöksen perustelut

Leijonaverkot Oy -niminen yhtiö pyytää kaupungilta lupaa saada edelleen vuokrata hallinnoimaltaan pysäköintitontilta Pyynikki-490-6 (837-134-490-6) alueen (8 autopaikkaa) SRV Rakennus Oy:lle.

Tonttia koskevan vuokrasopimuksen 3.6. ehdon mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan.

Maanomistajan suostumus voidaan antaa 1.2. - 31.12.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa. 

Päätös

Pysäköintitontin 837-134-490-6 vuokralaiselle Leijonaverkot Oy:lle annetaan suostumus edelleen vuokrata alue (8 autopaikkaa) SRV Rakennus Oy:lle.

Maanomistajan suostumus on voimassa 1.2. - 31.12.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere