§ 564 Maanomistajan suostumuksen antaminen kaupungin ympäristönsuojelulle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5248/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin ympäristönsuojelu pyytää maanomistajan lupaa rakentaa Härmälän Vähäjärvenpuistossa (837-301-9903-0) sijaitsevan Vähäjärven itärantaan lyhyen puisen esteettömän polun ja laiturin. Toimenpiteen vähäisyyden vuoksi rakennusvalvonta ei vaadi lupamenettelyä ja toimenpide voidaan tehdä maanomistajan luvalla.

Maanomistajan suostumus voitaisiin antaa puisen esteettömän polun ja laiturin rakentamista varten Vähäjärven itärantaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                                  

Päätös

Kaupungin ympäristönsuojelulle annetaan maanomistajan suostumus puisen esteettömän polun ja laiturin rakentamiseen Härmälän Vähäjärvenpuistossa (837-301-9903-0) Vähäjärven itärantaan.

Rakentamisen kustannuksista, rakennuksen yllä- ja kunnossapidosta vastaa ympäristönsuojelu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere