§ 562 Maanomistajan suostumuksen antaminen kaupungin ympäristönsuojelulle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5247/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin ympäristönsuojelu pyytää maanomistajan lupaa Iidesjärvellä (837-585-1-269) sijaitsevan lintutornin laajentamista ja kunnostamista varten. Toimenpiteen vähäisyyden vuoksi rakennusvalvonta ei vaadi lupamenettelyä ja toimenpide voidaan tehdä maanomistajan luvalla.

Maanomistajan suostumus voitaisiin antaa Iidesjärven lintutornin laajentamista ja kunnostamista varten.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.           

Päätös

Kaupungin ympäristönsuojelulle annetaan maanomistajan suostumus Iidesjärvellä (837-585-1-269) sijaitsevan lintutornin laajentamiselle ja kunnostamiselle.

Rakentamisen kustannuksista, rakennuksen yllä- ja kunnossapidosta vastaa ympäristönsuojelu.

 

Allekirjoitus

Kiitneistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere