§ 430 Määräaikainen vapautus maanvuokrien maksuvelvollisuudesta 

Lataa  Kuuntele 

TRE:2592/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

4.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vallitseva poikkeustilanne ja valtion sekä kaupungin toimenpiteet COVID-19-taudin hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttavat kaupungin yritystonttien vuokralaisina olevien yritysten ja yhteisöjen toimintaan.

Kaupunginhallitus päätti 27.4.2020 § 187, että yritystonttien vuokralaiset voivat hakea vapautusta maanvuokrasta enintään 3 kuukauden ajalta. Vapautus koskee yritystonttien vuokralaisia, jotka käyttävät tonttia tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti (yli 50 %) seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin:​

1.Vapautusta saavat hakea yritykset, jonka toiminnan valtio, kaupunki tai muu viranomainen on päätöksellään tai linjauksella käytännössä kieltänyt​ (jäähallit, ​sisäliikuntatilat, ​muut urheilutilat​, opetustilat​, museot, teatterit, ​kulttuuritalot, ​harrastustilat ja -paikat, ​nuorisotilat, ​kerhotilat, ​järjestöjen kokoontumistilat, ​vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset, ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat​)

2.Vapautus koskee myös niitä tontinvuokralaisia, jotka vuokraavat tontilla olevia tiloja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että tontinvuokralainen on itse ennen hakemuksen jättämistä todennetusti myöntänyt näiden tilojen vuokralaisille vähintään maanvuokran vapautusta vastaavan vapautuksen tilojen vuokrasta.

3.Myös muille kuin edellä kerrottujen toimialojen yritystonttien vuokralaisille voidaan myöntää vapautus maanvuokran maksamisesta osin tai kokonaan, kuitenkin enintään 3 kuukauden ajalta, jos se on korona-epidemiasta johtuvista syistä erityisen perusteltua. Maksuvapautuksen myöntäminen edellyttää, että tontinvuokralainen pystyy näyttämään, että tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai, että sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.

Vuokravapautusten osalta kysymys liittyy sopimussuhteeseen ja siinä ilmenneeseen ulkoiseen sopimushäiriöön. Vallitseva tilanne, tehdyt päätökset ja linjaukset ovat johtaneet vuokralaisten osalta siihen, etteivät he olennaisilta osin pysty käyttämään vuokrakohdetta siihen tarkoitukseen, mihin kohde on Tampereen kaupungilta vuokrattu. Vuokravapautuksissa kyse ei ole valtiontuen antamisesta, vaan sopimusoikeudellisesta toimenpiteestä olosuhteiden olennaisessa muutostilanteessa. Valtiontuen kannalta huomionarvoista ovat myös EU:n toimet ja linjaukset, erityisesti Komission tiedonanto Brussels, 19.3.2020 C(2020) 1863, jonka mukaan jäsenvaltioissa voidaan ottaa käyttöön tukiohjelma tai tukiohjelmia, joiden puitteissa voidaan myöntää yhdelle yritykselle tukea enintään 800.000 euroa. Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin.

Hakemukset tuli jättää 31.5.2020 mennessä kaupungin julkaiseman e-lomakkeen kautta. Hakemukseen tuli liittää vuokravapautuksen edellytysten varmentamiseksi tarvittavat liitteet. Määräaikaan mennessä jätettiin 41 hakemusta, jotka koskivat yhteensä 44 tonttia tai aluetta.

Täyteen vuokravapautukseen (100 %) kolmen kuukauden ajalta ovat oikeutettuja ne hakijat, joiden toiminta on käytännössä täysin estynyt vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi.

Vuokran osittaiseen alentamiseen (50 %) kolmen kuukauden ajalta ovat oikeutettu hakijat, joiden toimintaa on pystytty jatkamaan, mutta tilanteella on ollut merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon tai sillä on ollut muu erityisen merkittävä negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaedellytyksiin.

Edellä mainitut vuokra-alennukset koskevat myös niitä tontinvuokralaisia, jotka vuokraavat tontilla olevia tiloja toimijoille joiden toimintaedellytyksiin vallitsevalla tilanteella on ollut merkittävä vaikutus ja ovat osoittaneet tilojen vuokralaisille annetuista alennuksista vuokriin.

Kaupunki pidättää oikeuden periä maksusta mahdollisesti vapautetut maanvuokrat viivästyskorkoineen takaisin, jos maanvuokralaisen antamat tiedot osoittautuvat vastaisuudessa virheellisiksi.

Kaupunginhallituksen 27.4.2020 § 187 päätöksen mukaisesti vuokravapautuksista päättää hakemuksesta kiinteistöjohtaja.

Päätös

Hyväksytään liitteessä osoitetut määräaikaiset vuokravapaudet ja vuokra-alennukset liitteessä mainituille yrityksille ja toimijoille kaupunginhallituksen 27.4.2020 § 187 päätöksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere