§ 66 Määräalan 837-581-5-31-M510 vuokrasopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7801/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

1.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007 ja tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Määräala 837-581-5-31-M510 on vuokrattu kiinteistöjohtajan 5.2.2018 § 127 päätöksen mukaisesti Toivosen Sora Oy:lle. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 17.4.2018 ja se on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Sopimus koskee n. 7829 m2:n suuruista aluetta Kytömaankadun pohjoispuolella.

Vuokralainen on esirakentanut vuokra-alueen kierrätysmateriaalilla ilman asianmukaista luvitusta tai ilmoitusta. Lisäksi vuokralainen on ottanut käyttöön ja luvattomasti esirakentanut alueen noin kaksi kertaan laajempana kuin vuokrattu alue. Vuokralainen ei ole maksanut vuoden 2020 vuokraa.

Vuokralaisen vuokraamilla alueille ja osin niiden ulkopuolella tekemien luvattomien toimien johdosta on 18.11.2020 annettu Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 20/144699. Kaupungin konsernihallinnon sisäisen tarkastus on antanut suosituksen maanvuokrasopimusten purkamisesta.

Kaupungin tulisi irtisanoa sopimus päättymään voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisajan mukaisesti.

Sopimuksen mukaisesti vuokralaisen on kustannuksellaan ennallistettava, siistittävä alue ja poistettava vuokra-alueelle muualta tuodut maa-ainekset sekä muu materiaali yhden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä lukien. Kytömaankadun pohjoispuolelle toteutetun varastokentän rakentamisessa käytetty kierrätysmateriaali (dele-kivi) kuuluu vuokralaisen poistettavaan omaisuuteen. Mikäli omaisuutta ei ole määräajassa poistettu alueelta saa kaupunki toimia niiden osalta parhaaksi katsomallaan tavalla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Toivosen Sora Oy:lle vuokratun määräalan 837-581-5-31-M510 vuokrasopimus irtisanotaan päättymään kolmen kuukauden kuluttua tämän irtisanomispäätöksen tiedoksiannosta vuokralaiselle.

Vuokralaisen omaisuus tulee poistaa alueelta irtisanottavan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere