§ 696 Määräalan myyminen tilasta 837-585-5-77

Lataa  Kuuntele 

TRE:6589/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

23.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Keskinäinen Kiinteistö Oy Ahertajat (y-tunnus 0538610-9) omistaa Hervannassa osoitteessa Ahertajankatu 5 sijaitsevan tontin 837-65-7064-7. Alueelle on 21.6.2000 vahvistunut asemakaava nro. 7575, jossa edellä mainittuun tonttiin on osoitettu laajennusosa, joka on kaupungin omistuksessa.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Ahertajat on ilmaissut halukkuutensa ostaa kaupungin omistaman 760 m2:n suuruisen tontin muodostusosan. Asemakaavassa tontti on osoitettu T-23 merkinnällä (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue), jolla rakentamisen tehokkuusluku on e = 0.5. Tontin muodostusosan myymisen myötä tontin pihatoiminnot ja varastointialueet ovat paremmin toteutettavissa.

Käytyihin neuvotteluihin perustuen noin 760 m2:n suuruiselle määräalalle tilasta Vilunen 837-585-5-77 tulisi vahvistaa luovutusehdot ja myydä tontin muodostusosa Keskinäinen Kiinteistö Oy Ahertajajille.

Määräalan hinnoittelu perustuu alueen yritystonttien yleiseen hintatasoon huomioiden käyttötarkoitus. Hinnoittelussa on käytetty 21 euron neliömetriarvoa, jonka perusteella määräalan kauppahinta on 15960 euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki myy Keskinäinen Kiinteistö Oy Ahertajajille (y-tunnus: 0538610-9) n. 760 m2:n suuruisen määräalan Vilunen-nimisestä tilasta 837-585-5-77.

Kauppahinta on 15 960 euroa.

Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin kauppaehdoin.

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari oikeutetaan allekirjoittamaan määräalasta tehtävä kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere