§ 131 Määräalan myyminen tilasta 837-600-2-324 ja yleisestä alueesta 837-213-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:1521/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

26.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ylä- Pispalassa asemakaavamuutos n:o 8257 on vahvistettu 15.2.2016. Kaavatonttiin 837-213-1324-4 kuuluu noin 61 m2:n suuruinen muodostusosa tilasta 837-600-2-324 ja noin 1m2:n suuruinen muodostusosa yleisestä alueesta 837-213-9901-0, jotka ovat Tampereen kaupungin omistuksessa. Muu muodostusosa, joka on tontti 837-213-1324-1, on yksityisten henkilöiden omistuksessa ja he ovat halukkaat ostamaan kaupungilta kaupungin omistuksessa olevat muodostusosat. Kaavatontti 837-213-1324-4 on osoitettu asemakaavassa asuinrakennusten korttelialueeksi (A-30), jolla rakennusoikeutta on  210 k-em2. Kaavatontin 837-213-1324-4 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta.

Kaupungin omistamien muodostusosien käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut olevan 14 260,00 euroa eli 230 euroa/m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään ********* noin 61 m2:n suuruinen määräala tilasta 837-600-2-324 ja noin 1 m2:n suuruinen määräala yleisestä alueesta 837-213-9901-0. Kauppahinta on 14 260,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere