§ 134 Määräalan myyminen tilasta 837-608-1-268

Lataa  Kuuntele 

TRE:6265/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

26.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pohtolassa on tontin 837-265-2603-20 edustalla Näsijärven vesijättöä noin 197 m2, joka kuuluu kaupungin omistamaan kiinteistöön 837-608-1-268. Tontin 837-265-2603-20 omistajat ovat halukkaat ostamaan em. vesijättöalueen määräalana kaupungilta. Maankäytöllisesti ko. vesijättöaluetta ei ole tarvetta osoittaa yleiseen käyttöön ja luovutuksella selkeytetään maankäyttöä. Vesijättöalue on ollut tontin omistajien nautinnassa ja hallinnassa tilan 837-608-1-268 edellisen omistajan suostumuksen nojalla. Määräalan liittäminen tonttiin 837-265-2603-20 edellyttää asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen hakemisesta ja kustannuksista vastaisi ostajat.

Kaupan kohteena olevan määräalan käyväksi markkina-arvoksi kiinteistötoimi on katsonut vertailukauppojen perusteella olevan 19 700,00 euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

********* noin 197 m2:n suuruinen määräala tilasta 837-608-1-268. Kauppahinta on 19 700,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere