§ 562 Määräalan myyminen tilasta 837-705-1-146

Lataa  Kuuntele 

TRE:4160/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

24.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki omistaa Teiskossa Iso-Kulkkila- nimisen kiinteistön 837-705-1-146. Tila rajoittuu mm. Paarlahdessa Näsijärveen noin 20 metrin matkalla kiinteistöjen 837-705-1-144 ja 837-704-1-5 välisellä osuudella. Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa tämä alue on osoitettu virkistysalueeksi. Alueen sijainti rantarakennuspaikkojen välissä ja sen kapeus huomioon ottaen, sillä ei ole merkitystä yleisenä vapaana virkistysalueena. Tällä perusteella ko. määräala olisi myytävissä lisäalueeksi. Kiinteistön 837-705-1-144 omistajat ovat tehneet määräalasta ostotarjouksen ja 36.000 €:n suuruinen ostotarjous vastaa kohteen käypää hintaa ja näin ollen se olisi hyväksyttävissä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki myy noin 1800 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 837-705-1-146 *********. Kauppahinta on 36.000,00 €. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere