§ 256 Määräalan myyminen tilasta Ristimäki 837-500-2-196

Lataa  Kuuntele 

TRE:1713/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tilan 837-500-2-125 omistaja on lähestynyt kiinteistötoimea, koska hän olisi halukas ostamaan Hirviniemessä olevaan kesämökkitonttiinsa lisäalueen kaupungilta. Kyse olisi noin 1200 m2:n suuruisesta määräalasta tilasta Ristimäki 837-500-2-196. Määräala rajoittuu rantarakennuspaikan taustamaastoon eikä siihen sisälly rantaviivaa. Tilan 837-500-2-125 omistaja on käyttänyt määräalaa pysäköintialueena ja sen läpi kulkee ajoyhteydet tonteille 837-500-2-23 ja 837-500-2-125.  Rantatontteihin rajoittuvalla määräalalla ei metsätalouden tai virkistysalueiden kannalta ole kaupungille merkitystä, joten sen luovuttaminen käypään hintaan on perusteltua. Määräalan kauppahinta muodostuu ranta-alueen lisämaan käyvästä hinnasta ja sen on katsottu olevan 25 000,00 euroa. Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa määräala on osoitettu maa- metsätalousalueeksi eikä sillä ole rakennusoikeutta.

Päätös

Tampereen kaupunki myy tilasta Ristimäki 837-500-2-196 noin 1200 m2:n suuruisen määräalan *********. Kauppahinta on 25 000,00 euroa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere