§ 354 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-213-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:2802/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

5.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ylä- Pispalassa asemakaavamuutos n:o 8257 on vahvistettu 15.2.2016. Kaavatonttiin 837-213-1040-37 kuuluu noin 22 m2:n suuruinen muodostusosa yleisestä alueesta, joka Tampereen kaupungin omistuksessa. Muu muodostusosa, joka on rekisteritontti 837-213-1040-37, on yksityisten henkilöiden omistuksessa ja he ovat halukkaat ostamaan kaupungilta kaupungin omistuksessa olevan muodostusosan. Kaavatontti 837-213-1040-37 on osoitettu asemakaavassa asuinrakennusten korttelialueeksi (A-30), jolla rakennusoikeutta on 230+15 k-em2. Kaavatontin 837-213-1040-37 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta.

Kaupungin omistamien muodostusosien käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut olevan 5.236,00 euroa eli 238 €/m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään yksityisille henkilöille noin 22 m2:n suuruinen määräala yleisestä alueesta 837-213-9901-0. Kauppahinta on 5.236,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere