§ 39 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-211-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:298/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

15.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Santalahdessa asemakaavamuutos n:o 8048 on tullut voimaan 6.4.2017. Kaavatonttiin 837-221-1241-1 kuuluu noin 11m2:n suuruinen muodostusosa yleisestä alueesta 837-211-9901-0, joka Tampereen kaupungin omistuksessa. Muut kaavatontin 837-221-1241-1 muodostusosat ovat Kiinteistö Oy Santalahdenrinteen omistuksessa ja se on halukas ostamaan kaupungilta kaupungin omistuksessa olevan muodostusosan. Kaavatontti 837-221-1241-1 on osoitettu asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) . Kaavatontin 837-221-1241-1 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta.

Kaupungin omistaman muodostusosan käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut vertailukauppojen perusteella olevan 6 212,80 euroa eli 564,80 euroa/m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään Kiinteistö Oy Santalahdenrinteelle noin 11 m2:n suuruinen määräala yleisestä alueesta 837-211-9901-0. Kauppahinta on 6212,80 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere