§ 86 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-37-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:1072/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Leinolassa asemakaavamuutos n:o 8170 on vahvistettu 26.3.2008. Kaavatonttiin 837-37-5623-4 kuuluu noin 203 m2:n suuruinen muodostusosa yleisestä alueesta 837-37-9901-0, joka on Tampereen kaupungin omistuksessa.  Kaavatontti 837-37-5623-4 on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO) . Kaavatontin 837-37-5623-4 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta. Yksityiset henkilöt ovat halukkaita ostamaan em. muodostusosan kaupungilta.

Kaupungin omistaman muodostusosan käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut olevan 27 500 euroa vertailukauppojen ja alueen kiinteistönmuodostushistorian perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään*********) noin 203 m2:n suuruinen määräala yleisestä alueesta 837-37-9901-0. Kauppahinta on 27500,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere