§ 107 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-20-9903-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:1272/02.06.02/2021

Päätöspäivämäärä

16.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Messukylässä asemakaavamuutos n:o 7761 on hyväksytty 25.10.2005. Kaavatonttiin 837-20-5106-14 kuuluu noin 1616 m2:n suuruinen muodostusosa yleisestä alueesta 837-20-9903-0, joka Tampereen kaupungin omistuksessa. Muut kaavatontin 837-20-5106-14 muodostusosat ovat Messukylän Teollisuuskiinteistöt Oy:n omistuksessa ja se on halukas ostamaan kaupungilta kaupungin omistuksessa olevan muodostusosan. Kaavatontti 837-20-5106-14 on osoitettu asemakaavassa teollisuusrakennusten  korttelialueeksi (TY). Kaavatontin 837-20-5106-14 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta.

Kaupungin omistaman muodostusosan käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut vertailukauppojen perusteella olevan 33936,00 euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään Messukylän Teollisuuskiinteistöt Oy:lle noin 1 616 m2:n suuruinen määräala yleisestä alueesta 837-20-9903-0. Kauppahinta on 33936,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere