§ 87 Määräalan myynti Viialan kadut -nimisestä yleisestä alueesta 837-55-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:444/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

21.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asemakaavamuutos n:o 8759 on vahvistettu 12.11.2019. Kaavatonttiin 837-55-5214-21 kuuluu noin 78 m2:n suuruinen muodostusosa, joka olisi määräala Tampereen kaupungin omistamasta Viialan kadut-nimisestä yleisestä alueesta 837-55-9901-0. Kaavatontti 837-55-5214-21 on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jolla rakennusoikeutta on 180 + v30 k-em2.

Kaavatontin 837-55-5214-21 muun osan omistajat ********* ovat halukkaat ostamaan ko. määräalan Tampereen kaupungilta. Kaavatontin n:o 21 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin yhtenäistä omistusta.

Määräalan käyväksi markkinahinnaksi kiinteistötoimi on katsonut olevan 7.020,00 euroa eli 90 €/m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään Viialan kadut- nimisestä yleisestä alueesta 837-55-9901-0 noin 78 m2:n suuruinen määräala *********

Kauppahinta on 7.020,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere