§ 121 Määräalan myynti tilasta Palvaanniemi 837-585-12-54

Lataa  Kuuntele 

TRE:831/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Iideskuovi ja Asunto Oy Iideskuikka omistavat Iidesjärvellä Palvaanniemenkadulla LPA- tontin 837-131-686-1. Tontti n:o 1 on kaavatontin 837-131-686-2 muodostusosa. Toinen muodostusosa muodostuu noin 420 m2:n suuruisesta määräalasta tilasta 837-585-12-54. Tampereen kaupunki omistaa tilan Palvaanniemi 837-585-12-54. Jotta kaavatontti 837-131-686-2 voidaa lohkoa rekisteritontiksi, tulee muodostusosien omistus olla yhtenevä. Tästä syystä  Asunto Oy Iideskuovi ja Asunto Oy Iideskuikka ovat halukkaat ostamaan kaupungilta noin 420 m2:n suuruisen määräalan. Neuvotteluissa on  päädytty siihen, että  kaupunki myy em. määräalan Asunto  Oy Iideskuoville ja ja Asunto Oy Iideskuikalle hintaan 16 800,00 euroa. Kauppahinta vastaa ko. alueen LPA-tontin käypää hintaan. Kaupungin toimesta ja kustannuksella alueen esirakentamista ei tehdä. Ostajat hakevat kustannuksellaan LPA-tontin toteuttamiseen tarvittavat viranomaisluvat.

Päätös

Kaupunki myy Asunto Oy Iideskuoville ja Asunto Oy Iideskuikalle noin 420 m2:n suuruisen määräalan tilasta Palvaanniemi 837-585-12-54

hintaan 16 800,00 euroa tavanomaisin ehdoin. Määräalan omistussuhteet jakaantuvat kaupassa siten, että Asunto Oy Iideskuovi tulee omistamaan siitä 9/17 osaa ja Asunto Oy Iideskuikka 8/17.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere