§ 578 Määräalan myynti tontista 837-113-202-8

Lataa  Kuuntele 

TRE:5244/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaavatonttiin 837-113-202-10 kuuluu noin 120 m2:n suuruinen muodostusosa, joka olisi määräala Tampereen kaupungin omistamasta tontista 837-113-202-8. Kaavatontti 837-113-202-10 on osoitettu asemakaavassa toimisto- ja liikerakennusten korttelialueeksi (K-9), jolla rakennusoikeutta on 4000 k-em2. Liikerakentamista sille sallitaan 14 %.Rakennusoikeutta pinta-alan suhteessa kaavatontin n:o 10, 120 m2:n suuruiselle muodostusosalle kohdistuu 326 k-em2. Hintavyöhykeselvityksen mukaan ko. alueen toimisto- ja liikerakennusten rakennusoikeuden hinta on 450 euroa/k-em2.

Kaavatontin 837-113-202-10 muun osan omistaa Kiinteistö Oy Tampereen Hatanpäänvaltatie 13. Kaavatontin lohkominen rekisteritontiksi edellyttää yhtenäistä omistusta.

Kiinteistö Oy Tampereen Hatanpäänvaltatie 13 on halukas ostamaan 120 m2:n suuruisen määräalan tontista 837-113-202-8 hintaan 146 700,00 euroa, joka on kohteen markkina-arvo.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Myydään tontista 837-113-202-8 noin 120 m2:n suuruinen määräala Kiinteistö Oy Tampereen Hatanpäänvaltatie 13:lle.

Kauppahinta on 146 700,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere