§ 223 Määräalan ostaminen tilasta Keski-Soukko 837-589-16-9

Lataa  Kuuntele 

TRE:1302/02.06.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on neuvotellut Keski-Soukko- nimisen tilan 837-589-16-9 omistajan kanssa noin 5,3 ha suuruisen määräalan ostamisesta Tampereen kaupungille. Määräala sijaitsee Niihamassa ja se on kantakaupungin yleiskaavassa 2040 osoitettu virkistysalueeksi ja se kuuluu ohjeellisen keskuspuistoverkoston kehittämisalueeseen. Etelässä määräala rajoittuu Niihamajärveen.

Määräalan osalta on tehty puustoarvio, jonka mukaan puuston arvo määräalalla on 36.385 euroa. Maapohjan arvoksi kiinteistötoimi on esittänyt olevan 59.360 euroa, joka vastaa alueen yleiskaavassa osoitetun virkistysmaan arvoa.

Neuvotteluissa maanomistajan kanssa on sovittu, että kaupunki ostaisi noin 5,3 ha:n suuruisen määräalan tilasta Keski-Soukko 837-589-16-9. Kauppahinta olisi 95.745,00 euroa

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Ostetaan Keski-Soukko- nimisestä tilasta 837-589-16-9 noin 5,3 ha suuruinen määräala *********.

Kauppahinta on 95.745,00 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kohteen kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere