§ 789 Määräosien vuokraaminen Asunto Oy Vuoreksen Kosmos, Tampere -nimiselle yhtiölle

Lataa  Kuuntele 

TRE:7950/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

19.12.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ohjeellisille kaavatonteille Vuores-7717-1 ja 2 on vahvistettu luovutusehdot asunto-ja kiinteistölautakunnan 4.10.2017, §:ssä 39 tekemällä päätöksellä. Samalla päätöksellä tontti on varattu PH-Asunnot Oy:lle 30.4.2018 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan 5.3.2018, §:ssä 200 tekemällä päätöksellä 31.10.2018 asti.

PH-Asunnot Oy on 4.12.2018 saapuneella hakemuksella pyytänyt yhtiölle varattujen ohjeellisten tonttien vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustamansa yhtiön Asunto Oy Vuoreksen Kosmos, Tampere nimiin.

Kyseiset tontit muodostuvat kiinteistöjen 837-581-0003-0029 ja 837-585-0021-0000 määräosista. Vuokralaisen aloitteesta vireillä on tonttijaon muutos, minkä perusteella määräosista muodostuu tontti Vuores-7717-3.

Tontinkäyttösuunnitelma on hyväksytty laaturyhmässä, joten em. määräosat voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.11.2018 alkaen.

Tuleva tontti Vuores-7717-3 on asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) oleva tontti, minkä pinta-ala tulee olemaan 7 080 m2 ja rakennusoikeus 6 500 k-m2.

Päätös

Asunto Oy Vuoreksen Kosmos, Tampere -nimiselle yhtiölle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana yhteensä 7 080 m2:n suuruiset määräosat kiinteistöistä 837-581-0003-0029 ja 837-585-0021-0000, joista muodostuu tontti Vuores-7717-3, 60 vuoden ajaksi 1.11.2018 - 31.10.2078 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 2 854,16 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 54 999,60 euroa).


Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.


Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.
 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere