§ 259 Mainoslaitepaikan 837-240-3805-0003-V0001 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1828/10.00.04/2020

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan Osuuskauppa (y-tunnus 0536307-0) on pyytänyt kaupungilta lupaa saada sijoittaa kiinteistöllä 837-240-3874-1 sijaitsevaa päivittäistavarakauppaa palveleva mainoslaite katualueelle (vuokra-aluetunnus 837-240-3805-0003-V0001). Laitepaikan soveltuvuus esitettyyn käyttötarkoitukseen on tarkasteltu yhdessä kaupunkiympäristön palvelualueen edustajien kanssa. Ennen laitteen sijoittamisesta sille tulee hakea tarvittavat viranomaisluvat.

Mainoslaitteen paikasta tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata paikka Pirkanmaan Osuuskaupalle.

Vuokrasopimus laitepaikasta on tarkoituksenmukaista tehdä toistaiseksi voimassa olevana yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Vuokra tulisi sitoa elinkustannusindeksiin siten, että indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 10,50 euroa (+ alv). Tämän hetkinen vuosivuokra on 206,64 euroa (+alv). Vuokratasossa on huomioitu vastaavat kaupungin luovuttamat mainoslaitteet.

Muutoin vuokrauksessa käytettäisiin tavanomaisia vuokrausehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144  mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Pirkanmaan Osuuskaupalle vuokrataan mainoslaitteen sijoittamista varten alue 837-240-3805-0003-V0001. Vuokrasopimus on voimassa 1.4.2020 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Laitepaikalle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 10,50 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 206,64 euroa). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä.

Muutoin vuokrauksessa käytetään tavanomaisia vuokrausehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere