§ 93 Maisansalon vapaa-aikakeskuksen vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:412/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

21.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 505 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Mailax Oy:lle on 12.9.2018 allekirjoitetun sopimuksen perusteella vuokrattu Tampereen kaupungin Polson kaupunginosassa sijaitsevan Maisansalon vapaa-aikakeskuksen alue (837-94-8006-3-V0001) sillä olevine rakennuksineen, rakenteineen ja laitteineen 31.12.2020 asti.

Vuokralainen on toivonut saavansa jatkaa vuokra-aikaa. Kiinteistötoimen ja vuokralaisen välisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että vuokrasopimusta jatkettaisiin 31.12.2022 saakka sekä siihen sisältyisi yksi (1) mahdollinen optiovuosi. Mm. kohonneiden energiakustannusten kattamiseksi vuosivuokra tulisi olla 22.000,00 euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Maisansalon vapaa-aikakeskuksen alue sillä olevine rakennuksineen, rakenteineen ja laitteineen vuokrataan Mailax Oy:lle ravintola-, kokous- ja vapaa-ajanpalvelujen harjoittamista varten siten, että vuokra-aika on 1.1.2021–31.12.2022, sekä mahdollinen yksi optiovuosi, josta päättää Tampereen kaupunki.

Vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) siten, että perusindeksinä pidetään indeksilukua 100 ja tätä vastaavana perusvuokrana 1.129,36 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra olisi 22.000,00 euroa).

Muutoin vuokrauksessa käytetään voimassa olevan vuokrasopimuksen ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere