§ 830 Metsänhoidon palvelusopimus vuodelle 2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:280/00.01.03/2018

Päätöspäivämäärä

17.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on pyytänyt Tampereen Infralta tarjouksen metsänhoitotöiden toteutuksesta ajalla 1.1.- 31.12.2020. Urakan kohteena ovat Tampereen kaupungin omistamat metsät Tampereella ja naapurikunnissa liitteenä olevassa palvelusopimusmallissa esitetyn mukaisena.

Urakka sisältää kiinteistötoimen hallinnassa olevien alueiden metsäsuunnitelman mukaiset hakkuu- ja metsänhoitotyöt sekä asukkaiden toiveisiin perustuvat, asumisviihtyvyyttä parantavat puunkaatotyöt sekä metsäomaisuuden hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät ja asiakaspalvelun sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin.

Sopimuksen arvoksi on määritelty asiasta käytyjen neuvottelujen perusteella 580.000 euroa. Laskutus perustuu toteuman mukaiseen tuntilaskutukseen sopimuksen liitteen mukaisilla tuntiveloitushinnoilla tai erikseen sovittuihin urakoihin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 18.12.2019 § 187 hyväksymän vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Metsänhoidon palvelusopimus vuodelle 2020 hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere