§ 787 Metsänhoidon sopimus vuodelle 2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:7937/00.01.06/2018

Päätöspäivämäärä

19.12.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on pyytänyt Tampereen Infra liikelaitokselta tarjouksen metsänhoitotöiden toteutuksesta ajalla 1.1.-31.12.2019. Urakan kohteena ovat Tampereen kaupungin omistamat metsät Tampereella ja naapurikunnissa liitteenä olevassa palvelusopimusmallissa esitetyn mukaisena.

Urakka sisältää kiinteistötoimen hallinnassa olevien alueiden metsäsuunnitelman mukaiset hakkuu- ja metsänhoitotyöt sekä asukkaiden toiveisiin perustuvat, asumisviihtyvyyttä parantavat puunkaatotyöt sekä metsäomaisuuden hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät ja asiakaspalvelun sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin. Sopimuksella ei tilata luovutettavien tonttien hakkuita, kunnallistekniikan rakentamiseen liittyviä hakkuita eikä muitakaan sopimuksen ulkopuolisten tahojen hyväksi tehtäviä töitä.

Sopimuksen arvoksi on määritelty asiasta käytyjen neuvottelujen perusteella 580 000 euroa.

Päätös

Metsänhoidon palvelusopimus vuodelle 2019 hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere