§ 751 Metsänhoidon sopimus vuodelle 2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:7526/00.01.06/2020

Päätöspäivämäärä

17.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 517 7053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on pyytänyt Tampereen Infra Oy:lta tarjouksen metsänhoitotöiden toteutuksesta ajalla 1.1.2021-31.12.2021. Urakan kohteena ovat Tampereen kaupungin omistamat metsät Tampereella ja naapurikunnissa liitteenä olevassa palvelusopimusmallissa esitetyn mukaisena. Urakka sisältää kiinteistötoimen hallinnassa olevilla alueilla työmaiden toteutuksen ja asukkaiden toiveisiin perustuvat, asumisviihtyvyyttä parantavat puunkaatotyöt sekä metsäomaisuuden hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät ja asiakaspalvelun sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin.

Palvelun kokonaiskuluksi on sovittu 580 000 euroa, jota ei voida ylittää ilman erillistä sopimusta. Laskutus perustuu toteuman mukaiseen tuntilaskutukseen sopimuksen liitteen 1 mukaisilla tuntiveloitushinnoilla tai erikseen sovittuihin urakoihin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 16.12.2020 § 167 hyväksymän vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja.

Päätös

Metsänhoidon sopimus vuodelle 2021 hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere