§ 644 Metsästysoikeuden sopimuksen jatkaminen ja muuttaminen Terälahden Metsästysseura r.y.:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:6394/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Terälahden Metsästysseura r.y.:llä on 31.12.2020 päättyvän vuokrasopimuksen perusteella metsästysoikeus, lukuun ottamatta metsäkanalintujen metsästysoikeutta seuraavilla tiloilla tai tilanosilla yhteensä noin 296 hehtaaria:

Metsä-Löytänä 837-715-4-71,

Vehkakoski 837-704-1-265,

Välimaa 837-704-1-158,

Mustametsä 837-703-3-201,

Välimaa 837-718-1-55,

Pytkynranta 837-718-1-54,

Pirttijärvi 837-713-1-268,

Pirttijärvenranta 837-709-7-0

ja Taulasalo 837-712-7-0. Tämän hetkinen vuosivuokra on 152,52 euroa+ alv. (0,52 e/hehtaari). Sopimus on sidottu indeksiin.

Yhdistys on pyytänyt vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi ja, että vuokrasopimukseen lisättäisiin tila Pampunniemi RN:o 3:72 ,noin 3 hehtaaria (837-709-3-72).

Vuokrasopimukseen tulisi lisätä 1.1.2021 alkaen tila Pampunniemi RN:o 3:72 noin 3 hehtaaria.

Yhteensä noin 299 hehtaarin suuruiselle tiloille/tilanosille tulisi vahvistaa 1.1.2021 alkaen perusvuokraksi 7,90 euroa. (tämänhetkinen vuosivuokra on 155,47 euroa). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Yhdistyksellä on vuosien aikana ollut pitkäjänteistä toimintaa eikä vuokrauksen suhteen ole ilmennyt ongelmia, joten kiinteistötoimi ei näe estettä Terälahden Metsästysseura r.y.:n metsästysoikeuden sopimuksen uusimiseen 1.1.2021 – 31.12.2025. Metsästys koskisi edelleen kaikkea metsästystä lukuun ottamatta metsäkanalintujen metsästysoikeutta. Muutoin sopimusehdot säilyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Yhteensä noin 296 hehtaarin suuruisen Terälahden Metsästysseura r.y.:n metsästysoikeuden vuokrasopimusta jatketaan 1.1.2021 - 31.12.2025 tiloista/tilan osista:

Metsä-Löytänä 837-715-4-71,

Vehkakoski 837-704-1-265,

Välimaa 837-704-1-158,

Mustametsä 837-703-3-201,

Välimaa 837-718-1-55,

Pytkynranta 837-718-1-54,

Pirttijärvi 837-713-1-268,

Pirttijärvenranta 837-709-7-0

ja Taulasalo 837-712-7-0.

Vuokrasopimukseen lisätään 1.1.2021 alkaen tila Pampunniemi RN:o 3:72, noin 3 hehtaaria (837-709-3-72).

Yhteensä noin 299 hehtaarin suuruiselle tiloille/tilanosille vahvistetaan 1.1.2021 alkaen perusvuokraksi 7,90 euroa  (tämänhetkinen vuosivuokra on 155,47 euroa).

Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere