§ 354 Metsästysoikeuden vuokraaminen Kyröskosken Metsästysyhdistys r.y.:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:2914/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Kyröskosken Metsästysyhdistys r.y. on pyytänyt saada vuokrata metsästysoikeuden noin 13,14 hehtaarin suuruisella tilalla Soraseula II RN:o 2:23 (108-435-2-23). Tila sijaitsee Hämeenkyrössä.

Metsästysoikeus tulisi vuokrata 1.5.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin Kyröskosken Metsästysyhdistys r.y.:lle.

Metsästysoikeuteen kuuluisivat hirvieläimet, villisiat sekä pienpedot.                     

Metsästysoikeudesta perittäisiin 150 euron suuruinen kertakorvaus sekä kulloinkin voimassa olevan yleisen arvonlisäverokannan mukainen veron määrä.

Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.       

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.              

 

Päätös

Kyröskosken Metsästysyhdistys r.y.:lle vuokrataan 1.5.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin noin 13,14 hehtaarin suuruinen Hämeenkyrössä sijaitseva tila Soraseula II RN:o 2:23 metsästysoikeutta varten.

Metsästysoikeudesta peritään 150 euron suuruinen kertakorvaus sekä kulloinkin voimassa olevan yleisen arvonlisäverokannan mukainen veron määrä.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alue saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta ja, että muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere