§ 634 Midnight Tennis Oy:lle vuokratun alueen vuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6197/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

23.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Midnight Tennis Oy:lle on vuokrattu noin 6900 m²:n suuruinen tenniskenttäalue tilasta Tammerkoski RN:o 1:0 (837-599-1-0-V0002).

Vuoden 2020 vuokra on 3 995,04 euroa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja sopimus päättyy 31.12.2030.

Tampereen Tilapalvelut Oy ja vuokralainen ovat neuvotelleet siitä, että Tilapalvelut tulisi rakentamaan osalle vuokra-aluetta Pyynikin uimarantaa palvelevan huoltorakennuksen. Vuokralainen on lähettänyt 15.10.2020 sähköpostilla suostumuksen siitä, että yhtiö voi rakentaa huoltorakennuksen vuokra-alueelle.

Edellä mainitusta syystä, tenniskenttäalueen vuokrasopimusta tulisi muuttaa 1.1.2021 alkaen siten, että vuokratun alueen pinta-ala on 5289 m².

Noin 5289 m²:n suuruiselle alueelle tulisi vahvistaa 1.1.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 155,61 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 3 062,33 euroa). Muut vuokraehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Midnight Tennis Oy:lle vuokratun noin 6900 m²:n suuruisen tenniskenttäalueen vuokrasopimusta tilasta Tammerkoski RN:o 1:0 (837-599-1-0-V0002) muutetaan siten, että sopimus koskee 1.1.2021 alkaen noin 5289 m²:n suuruista aluetta.

Noin 5289 m²:n suuruiselle alueelle vahvistetaan 1.1.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 155,61 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 3 062,33 euroa). Muut vuokraehdot säilyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere