§ 740 Mikkolanlammen kunnostaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7241/10.03.05/2019

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Vesi on jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa velvoitettu kunnostamaan Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon vanha purkupaikka Mikkolanlammessa. Kunnostamista on tehty jo muutaman vuoden ajan, lampea on niitetty ja kemikaloitu. Jatkossa on tarkoitus myös kaivaa lampareet lammella eläville viitasammakoille, avata laskuojan suuta ja kemikaloida vesialuetta. Lampareet sijoittuisivat Tampereen kaupungin omistamalle kiinteistölle 837-708-10-1.

Tampereen Vesi on saanut poikkeamisluvan luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä viitasammakon osalta (PIRELY/5182/2017 20.9.2017) kemikaloinnin toteuttamiseksi Kämmenniemen Mikkolanlammella. Lupapäätöksessä on edellytetty viitasammakon esiintymisedellytyksiä parantavien avovesilampareiden kaivamista. 3.9.2019 pidettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, KVVY Tutkimus Oy:n, Tampereen Veden ja kiinteistötoimen edustajan kanssa katselmus, missä sovittiin lampareiden paikat ja toiminnan ehdot.

Lampareiden suunniteltu koko on noin 11 metriä. Lampareiden vesisyvyys tulee olla vähintään 1,5 m, jottei lampare jäädy pohjaan asti.  Suunniteltu toteutusajankohta on ilmeisesti syksyllä 2020. Lampareet on tehtävä poikkeamisluvan voimassaoloaikana. Voimassaoloaika päättyy lokakuussa 2023. Toimenpiteen takia joudutaan poistamaan vähäisissä määrin puustoa. Puut voidaan kaataa jo tulevana talvena.  Puut tulee kaataa kuitenkin ennen huhtikuun puoliväliä lintujen pesimisen takia. Koska puuston poisto on vähäistä, ei siitä aiheudu korvauksen suorittamista maanomistajalle.

 

 

Päätös

Tampereen kaupunki antaa maanomistajana suostumuksen Tampereen Vedelle korvauksetta sijoittaa Mikkolanlammen kunnostukseen liittyvät lampareet kiinteistön 837-708-10-1 alueelle liitekartan mukaisesti.  Luvansaaja Tampereen Vesi ilmoittaa puuston poiston ja kaivuutöiden ajankohdasta Pirkanmaan ELY-keskukseen ja Tampereen Infraan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere