§ 633 Museoveturi Pikku-Ruskon katoksen ylläpidosta ja kunnossapidosta sopiminen Tampereen kaupungin ja Asunto Oy Tampereen Koskilehmuksen välillä

Lataa  Kuuntele 

TRE:5866/10.03.07/2020

Päätöspäivämäärä

23.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Teemu Alavenetmäki, puh. 041 730 1631, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin omistama veturi Pikku-Rusko sijaitsee Asunto Oy Tampereen Koskilehmuksen omistamalla tontilla kiinteistötunnus 837-109-954-3. Veturi on Tampellan vuonna 1900 valmistama merkittävä teollisuushistorian muistomerkki. Arvokkaana esineellisenä kulttuuriperintökohteena sitä tulee vaalia niin, että se säilyy tulevillekin polville. Veturin suojaksi on rakennettu katos, jonka ylläpidon ja kunnossapidon vastuista pitäisi sopia Tampereen kaupungin ja Asunto Oy Tampereen Koskilehmuksen välillä. Tampereen kaupungilla on palvelusopimus rakennusten ylläpidosta ja kunnossapidosta Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa, jonka piiriin myös veturikatos liitettäisiin.

Tampereen kaupunki ja Asunto Oy Tampereen Koskilehmus ovat neuvotelleet sopimuksesta veturikatokseen liittyvien vastuiden rajaamisesta, jossa kaupunki sitoutuu vastaamaan katokseen liittyvistä hankinnoista sekä ylläpidosta, kunnossapidosta, niihin liittyvistä kustannuksista ja mahdollisesta kiinteistöverosta. Tarkemmat sopimusehdot määritellään sopimuksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vastaa museoveturi Pikku-Ruskon suojakatokseen liittyvistä hankinnoista, ylläpidosta, kunnossapidosta ja mahdollisesta kiinteistöverosta Tampereen kaupungin ja Asunto Oy Tampereen Koskilehmuksen välille laaditun sopimuksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere