§ 684 Muutos Asunto Oy Huikkaan Pirtit -nimisen asunto-osakeyhtiön huoneistojen D28 ja E37 vuokrasopimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4237/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Anni Andrejeff, puh. 040 630 9358, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 3.7.2020 § 473 Tampereen kaupunki on vuokrannut Steinerpäiväkoti Teeri Oy:lle päiväkotitoimintaa varten As Oy Huikkaanpirttien huoneistot 28 ja 37 osoitteessa Jukolankatu 2. Vuokrasopimus on määräaikainen ajalla 1.7. - 30.9.2020. Osapuolten yhteisenä tavoitteena oli allekirjoittaa vuokrakohteesta osapuolten välinen kauppakirja vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Vuokrasopimuksen yhteydessä on sovittu vuokralaisen edellisen päiväkotitilan käyttöoikeudesta ajalle 1.7. - 31.8.2020 osoitteessa Teerentie 7.

Vuokrattavassa tilassa, osoitteessa Jukolankatu 2, tapahtui vesivahinko ennen vuokrasopimuksen alkamisajankohtaa. Vesivahingon korjaustyöt ovat estäneet toiminnan aloittamisen kohteessa. Vuokraa ei peritä ajalta 1.7. - 30.9.2020. Uutta vuokrasopimusta ei kohteesta laadita, koska päiväkoti aloittaa toiminnan kohteessa kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Vuokranantaja ja vuokralainen ovat sopineet, että Tampereen kaupunki vuokraa ns. väistötilaksi Steinerpäiväkoti Teeri Oy:lle Teerentie 7:ssä sijaitsevan, pinta-alaltaan n. 613 m2:n suuruisen päiväkotitilan 1.9.2020 alkaen. Vuokralainen tyhjentää ja luovuttaa tilat vuokranantajalle 31.12.2020 mennessä. Irtisanominen voidaan tehdä kalenterikuukausittain 20. päivään mennessä, jolloin sopimus päättyy ko. kuukauden loppuun.

Vuokralainen on irtisanonut 19.10.2020 sopimuksen päättymään 31.10.2020.

Vuokraa laskutetaan 1 500 euroa/kk (alv 0%) ajalla 1.9. - 31.10.2020. Vuokra sisältää ylläpitokustannukset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään Tampereen kaupungin (vuokranantaja, Y-tunnus 02116745-2) ja Steinerpäiväkoti Teeri Oy:n (vuokralainen, Y-tunnus 3146560-1) välinen vuokrasopimus koskien päiväkotitilaa osoitteessa Teerentie 7. Sopimus alkaa 1.9.2020. Vuokralainen on irtisanomisehtojen mukaisesti irtisanonut sopimuksen päättymään 31.10.2020. Vuokraa laskutetaan 1 500 euroa/kk (alv 0%) ajalla 1.9. - 31.10.2020. Vuokra sisältää ylläpitokustannukset.

Teerentie 7:ssä sijaitseva päiväkotitila on toiminut väistötilana osoitteessa Jukolankatu 2 tehtävien vesivahinkokorjaustöiden vuoksi. Päätetään, että vuokralaiselta ei peritä vuokraa osoitteessa Jukolankatu 2 sijaitsevasta päiväkotitilasta ajalla 1.7. - 30.9.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere