§ 677 Muutos Etelä-Hervannan koulun väistötilaa koskevaan allekirjoitettuun sopimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3255/02.07.03/2018

Päätöspäivämäärä

11.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Anni Andrejeff, puh. 040 630 9358, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on kiinteistöjohtajan päätöksellä (25.5.2018 § 411) hyväksynyt Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (vuokranantaja, Y-tunnus 2268637-3) ja Tampereen kaupungin (vuokralainen, Y-tunnus 0211675-2) välisen vuokrasopimuksen koskien Etelä-Hervannan koulun väistötilan vuokraamista Tampereen teknillisen yliopiston alueelta osoitteessa Korkeakoulunkatu 6 sijaitsevasta Konetalosta. Opetuspalveluiden käytössä olevaa opetustilaa koskeva vuokrasopimus on voimassa 1.10.2018 - 31.7.2023. Korjaus- ja muutostyöhankkeen etenemisen myötä suunnitellulta pinta-alaltaan 5 289 m2:n suuruinen tila on sovittu otettavaksi käyttöön vaiheittain.

Tampereen kaupunki on kiinteistöjohtajan päätöksellä (30.4.2019 § 362) hyväksynyt muutoksen allekirjoitettuun vuokrasopimukseen 1.8.2019 alkaen.

Sopimusten mukaan vuokra-alueen laajuus oli 5 516 m2. Lisävuokran perusteena olevan kokonaisinvestointikustannusten määrä oli 4 880 700 euroa (alv 0%).

Hankkeen lopulliset kokonaisinvestointikustannukset olivat 4 880 700 euroa (alv 0%). Sopimuksen mukaan lisävuokran määrä on 14,25 % toteutuneista kokonaisinvestointikustannuksista. Lisävuokran määrä on 57 958,31 euroa/kk. Tilojen lopulliseksi vuokra-alueeksi muodostui 5 592,50 m2. Uusi pääomavuokra on 42 503 euroa/kk ja ylläpitovuokra 24 607 euroa/kk. Uusi peruspalvelumaksun määrä on 8 388,75 euroa/kk. Kohteen kokonaisvuokra on 133 457,06 euroa/kk. Vuokriin ja palvelumaksuun lisätään aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muutos edelliseen sopimusliitteessä hyväksyttyyn vuokraan on 1 023,56 euroa/kk (alv 0 %).  

Päätös

Hyväksytään muutos Tampereen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupungin väliseen vuokrasopimukseen ”Liite vuokrasopimukseen nro 28145” mukaisesti. Vuokran määrän muutos aikaisemmin hyväksyttyihin sopimuksiin on 1 023,56 euroa/kk. Uusi kokonaisvuokra on 133 457,06 euroa/kk. Vuokran määrään lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisäverolain mukainen vero.

Sopimuksen päivitetty vastuunjakotaulukko 28.10.2019 hyväksytään.

Muilta osin alkuperäisen vuokrasopimuksen ehdot pysyvät muuttumattomina.

Sopimus sitoo vuokranantajaa heti, ja vuokralaista kun päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere