§ 543 Muutos Tampereen kaupungin ja Citycon Finland Oyj:n väliseen Hervannan liikekeskuksen vuokrasopimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3176/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Citycon Finland Oyj:n (y-tunnus 0699505-3) kanssa on neuvoteltu määräaikainen vuokrasopimus Hervannan liikekeskuksesta avo- ja
asumispalveluiden perhepalveluiden Perhe Family PopUp -toimintaa varten. Citycon Oyj ja Kauppakeskus Duo Ky ovat solmineet
sitovan kauppakirjan 12.6.2019 koskien mm. Kauppakeskus Duon liiketilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppaa, jonka
yhteydessä kohteen vuokrasopimukset siirtyvät Citycon Oy:ltä Kauppakeskus Duo Ky:lle. Tällä muutossopimuksella Hervannan
liikekeskuksesta vuokratun liiketilan vuokrasopimus siirtyy Citycon Finland Oyj:ltä Kauppakeskus Duo Ky:lle.

Tämän lisäksi muutossopimuksella muutetaan myös vuokra-aikaa siten, että vuokra-ajan päättymispäiväksi tulee 31.8.2019
(alkuperäisessä sopimuksessa päättymispäiväksi on sovittu 23.7.2019).

Tämä muutossopimus täydentää vuokrasopimusta. Siltä osin kuin tällä muutossopimuksella ei ole toisin sovittu,
säilyvät vuokrasopimuksen ehdot muuttumattomina.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuokrasopimuksen muutossopimus, jolla Hervannan liikekeskuksesta (osoitteesta Insinöörinkatu 23,
Tampere) vuokratun liiketilan vuokrasopimus siirtyy Citycon Finland Oyj:ltä (y-tunnus 0699505-3) Kauppakeskus Duo Ky:lle
(y-tunnus 2911931-2). Sopimuksen siirto tehdään, koska Citycon Finland Oyj ja Kauppakeskus Duo Ky ovat solmineet sitovat kauppakirjan,
jonka yhteydessä kohteen vuokrasopimukset siirtyvät Kauppakeskus Duo Ky:lle. Alkuperäinen vuokrasopimus on tehty Tampereen kaupungin ja
Citycon Finland Oyj:n välillä.

Tämän lisäksi sopimusta muutetaan niin, että vuokra-ajan päättymispäiväksi tulee 31.8.2019. Alkuperäisen vuokrasopimuksen
mukaan päättymispäivä olisi ollut 23.7.2019.

Muilta osin säilyvät alkuperäisen vuokrasopimuksen ehdot
muuttumattomina.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere